Eslövs Flygklubb Kontaktinfo

 Eslövs Flygklubb – Styrelse och Valberedning
Titel : Namn : Tele: E-post:
Ordförande Jörgen Prahl 070-7916353 jorgen.prahl(at)gmail.com
Vice Ordförande Urban Fosseus 073-9605078 ufo(at)regin.se
Sekreterare Christian Kempe 0766-441550 chkempe(at)outlook.com
Kassör Bo-Ingvar Bengtsson 070-5235835 bo-ingvar.bengtsson(at)telia.com
Motorflygchef Clause Freytag 070-5249654 c.freytag(at)outlook.com
PR-ansvarig Ola Malmgren  0735-392180  malmgrenola(at)gmail.com
Klubbmästare Pentti Konttila 070-8322519 ilmari-pentti(at)tele2.se
Suppleant Christer Nilsson 0735-105730 honung(at)live.se
Suppleant Dimitrios Vlastaras 070-4040118 mail(at)dimme.net
Suppleant Kenneth Malmström 0722-011822 kennethmalmstrom1949(at)gmail.com
Valberedningen Niklas Kristensson 073-026 00 49 niklkri(at)spray.se
Valberedningen Carl-Gustaf Boström 0709-667879 cegebostrom(at)gmail.com
PPL skolan
Skolchef Claes Brismar 0708-198203 claes(at)interceptab.se
Flyglärare Ervin Partin 0700-448177 ervinpartin(at)gmail.com
Flyglärare Tommy Mårtensson 070-8739554 tommy.martensson.toarp(at)gmail.com
Flyglärare Amanda Werin 076-3136892 wandaw88(at)hotmail.com
Flyglärare* Bo Gartner 076-2639550 bo.gartner(at)hotmail.com
 Flyglärare  Mats Jerpander  070-5704714  mats.jerpander(at)telia.com
Kursledare PPL teori Carl-Gustaf Boström 0709-667879 cegebostrom(at)gmail.com
PEXO Prov Andreas Söder 0709-941666 andreas(at)soder.eu

*= Bo Gartner (PC, Spaka Själv och ”flyglärartimme”)

LTHF Aviation ekonomisk förening. Fotoflyg och Auktoriserad Flygverkstad
Verksamhetschef Sven Asking 070-6118995 sven.asking(at)gmail.com
Flygchef Fotoflyg Johan Johansson 070-6238392 j-johan(at)hotmail.com
Pilot Fotoflyg Robert Fasth 070-7687430 zoid_bot(at)hotmail.com
Pilot Fotoflyg
Verkstad Teknisk Chef Lars Thorsén 070-8408195 larsthorsen(at)bredband.net

För köp av presentkort (Spaka Själv och Flygtur) kontakta Bo-Ingvar Bengtsson.

För bokning av Spaka Själv kontakta Bo Gartner tel. 076-2639550.

För bokning av Flygtur (”Introduktionsflyg”) kontakta Jörgen Prahl eller på info(at)eslovsflygklubb.se

För bokning av fotoflyg kontakta Johan Johansson

För anmälan till PPL-teori utbildning, Skicka mejl till info(at)eslovsflygklubb.se

För skrivning av PEXO prov kontakta Andreas Söder.

Skånes Flygcentrum