Eslövs Flygklubb Kontaktinfo

 Eslövs Flygklubb – Styrelse och Valberedning
Titel : Namn : Tele : Mob : E-post:
Ordförande Jörgen Prahl 0413-19094 070-7916353 jorgen.prahl@gmail.com
Vice Ordförande Urban Fosseus 046-13 01 63 073-9605078 ufo@regin.se
Sekreterare Christian Kempe 0766-441550 chkempe@outlook.com
Kassör Bo-Ingvar Bengtsson 046-52358 070-5235835 bo-ingvar.bengtsson@telia.com
Motorflygchef Clause Freytag 046-249654 070-5249654 c.freytag@outlook.com
PR-ansvarig Ilkka Dunder 0733-366348 ilkka.dunder@gmail.com
Klubbmästare Pentti Konttila 070-8322519 ilmari-pentti@tele2.se
Suppleant Christer Nilsson 0735-105730 honung@live.se
Suppleant Dimitrios Vlastaras 070-4040118 mail@dimme.net
Suppleant Kenneth Malmström 0722-011822 kennethmalmstrom1949@gmail.com
Valberedningen Niklas Kristensson 073-026 00 49 niklkri@spray.se
Valberedningen Carl-Gustaf Boström 0709-667879 cegebostrom@gmail.com
PPL skolan
Skolchef Claes Brismar 0708-198203 claes@interceptab.se
Flyglärare/bitr. Skolchef Robert Fasth 0707-687430 zoid_bot@hotmail.com
Flyglärare Ervin Partin 0700-448177 ervinpartin@gmail.com
Flyglärare Mats Jerpander 046-141956 070-5704714 mats.jerpander@telia.com
 Flyglärare Tommy Mårtensson 070-8739554  tommy.martensson.toarp@gmail.com
 Flyglärare  Osmond Karim 070-6761759 osmond@onetiredbrother.se
Kursledare PPL teori Carl-Gustaf Boström 0709-667879 cegebostrom@gmail.com
PEXO Prov Andreas Söder 0709-941666 andreas@soder.eu
 LTHF Aviation ekonomisk förening. Fotoflyg och Auktoriserad Flygverkstad
Verksamhetschef Sven Asking 070-6118995 sven.asking@gmail.com
Flygchef Fotoflyg Johan Johansson 070-6238392 j-johan@hotmail.com
Pilot Fotoflyg Robert Fasth 070-7687430 zoid_bot@hotmail.com
Pilot Fotoflyg Christian Hagenfeldt
Verkstad Teknisk Chef Lars Thorsén 070-8408195 larsthorsen@bredband.net

För köp av presentkort kontakta Bo-Ingvar Bengtsson.

För bokning av provlektion (”spaka själv”) kontakta någon av flyglärarna.

För bokning av fotoflyg kontakta Johan Johansson eller Robert Fasth.

För anmälan till PPL-teori utbildning kontakta Carl-Gustaf Boström.

För skrivning av PEXO prov kontakta Andreas Söder.

Skånes Flygcentrum